Privat träning

privat träning 

PT-Yoga en Möjlighet att fördjupa kunskaper,Kanske passar det inte dig att träna i grupp, då är privat träning metoden för dig! Här ges möjlighet att skräddarsy program som optimerar dina behov.  

Tidsbokning för klass görs med aktuell instruktör.  


Olika alternativ


  • PT yoga en gång

Tillgång till 60 min PTyoga att utnyttja inom 30 dagar


  • Privat yoga 60 min x 5

Detta köp är giltigt för användning inom 6 månader om inte annat avtalats. 


  • PT Duo, 60 min

Tillgång för 2 personer till 60 min PT-yoga att utnyttja inom 30 dagar


Dessa alternativ går att köpa här. Meny PT-yoga finns längst ned på sidan


Maila info@kajplatsbalans.se för tidsbokning.


Postural behandling KOm tillrätta med Problemområden eller smärtor


Väldigt många människor i dagens moderna samhälle upplever en minskad livskvalité på grund av kronisk smärta i muskler och leder. Trots att det finns mer behandlingsalternativ och ergonomiska hjälpmedel än någonsin förr, erfar alltför många att de inte får någon bestående lindring trots upprepade försök med olika åtgärder.


Vad beror detta på? Och vad är det som orsakar kronisk smärta?

Svaret på dessa frågor hänger ofta ihop med förståelsen av hur rörelse-apparaten (skelettet-, lederna-, musklerna, och nervsystemet) är uppbyggd och fungerar, då den fungerar optimalt.

Den enkla förklaringen är att muskulaturen och lederna när de är i balans, tar upp en ”lagom” del av den belastning som det innebär att sitta, stå, och röra på sig. För att bibehålla denna balans krävs det att vi dagligen rör på oss på ett tillräckligt varierat sätt.


I en postural behandling genomförs en djupgående analys av varje individs muskulära tillstånd tillsammans med din posturala tränare. Utifrån resultatet från analysen skapas ett träningsprogram med mjuka manuella tekniker och övningar, ett skräddarsytt träningsprogram (=postural träningsprogram) bestående av specialövningar som ger just din kropp den stimulans den eventuellt saknar i vardagen. Dessa övningar får du med dig hem med bilder och text som underlättar din egen praktik. Vi följer efter ett 1-2 veckor upp ditt resultat och upplevelsen av hur din kropp adapterat, ditt program kan komma att justeras något genom att addera nya och/eller tas några övningar bort för fortsatt träning. 


Den största utmaningen i den posturala träningens metod är att den förutsätter att du genomför ditt program på mellan 15-45 min helst varje dag i det initiala skedet (ca 1 månad). 


Resultatet vi önskar uppnå är en kropp som återfår sin naturliga hållning, rörlighet och styrka samtidigt som grundorsaken till upplevd smärta avtar då ingen muskel eller led längre blir överbelastad utan alla delar tar en “lagom” del av den vardagliga belastningen av det sittande, stående, gående etc. innebär!


upplägg

  • Inledande tillfälle med samtal, analys samt träningsupplägg. 120 min.
  • Inom 1-2 veckor, uppföljningsbesök 90 min. Genomgång av program och justering av fortsatt träning.


Pris: 4500kr


Valfritt återbesök bokas som ordinarie PT-träning. (ingår ej i priset)


Maila info@kajplatsbalans.se för tidsbokning.