Villkor

Våra Villkor för medlemskap

Våra Villkor för medlemskap

Träder i kraft 10-1 2021

 

Kajplats balans erbjuder träning året runt, total schemalagd undervisning 43 veckor med 7-20 klasser i veckan. Våra klasser är övervägande 60-75 minuter långa.

Utöver löpande schema erbjuder vi event och workshops med både befintliga instruktörer och gästlärare.

Vårtermin 20 veckor, sommarsäsong 8 veckor samt hösttermin 15 veckor. Uppehåll av ordinarie schema under sport, påsk, höst och jullov samt före och efter sommarsäsongen.

 

1.      Allmänt

Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap på Kajplats Balans (Enskild Firma Hanna Nylin) och mellan den fysiska personen eller juridiska (”Kunden”) som är namngiven i köpeavtalet, till vilket villkoren utgör en integrerad del. Avtalet är personligt och kan inte överlåtas på annan person/juridisk. Medlemskapet inkluderar deltagande i anläggningens utbud under schema/öppettider.

 

Minimiålder för tecknande av avtal/medlemskap är 18 år. För tränande som ej fyllt 18 år krävs att målsman tecknar medlems avtal samt har betalningsansvar för dennes räkning. Lägsta ålder för att träna hos oss är 14 år. Om du är mellan 14-16 år tränar man med målsman.

 

Gällande specifika barnklasser (Ung Balans) innebär begränsningen i ålder istället satt till ett åldersspann mellan 5 och 18 år för tillgång till klasserna. Det rekommenderas dock att föräldrar är kvar i Kajplats Balans lokaler under tiden som barnet vistas i studion.

 

Distansavtalslagen
Kajplats Balans följer distansavtalslagen vid köp via vår hemsida. Under förutsättning av att tjänsten/träningen inte påbörjats/aktiveras har kund rätt att under ångerfristen få tillbaka erlagt belopp för varor och tjänster. Inom 14 dagar från köptillfället (”ångerfristen”) har kund som är privatperson rätt att skriftligen meddela Kajplats Balans om han/hon ångrat sitt köp.

 

 

2.      Hälsotillstånd

Varje kund ansvarar själv för att hälsotillståndet är sådant att de utan risk kan delta i aktiviteter på Kajplats Balans.

 

3.     Trivselregler och hälsoföreskrifter

Identifikation skall kunna uppvisas för Kajplats Balans personal varje gång kunden besöker Kajplats Balans. Det åligger alla kunder att ta del av och följa gällande trivselregler. Kund skall följa de anvisningar avseende metoder och användning av utrustning som meddelats, skriftligen eller muntligen av Kajplats Balans personal.

 

4.    Avtalstid och uppsägning

Kajplats Balans erbjuder både medlemskap med och utan bindningstid. Medlemskapen utan bindningstid gäller tills vidare/löpande (betala per månad) tills kunden säger upp medlemskapet. Vid uppsägning är det 30 dagars uppsägningstid.

 

Avbokning
Avbokning av träningstillfälle sker senast 4 timmar innan start. Annars debiteras 80 kr.

 

Total Balans medlemskap * 3 månaders uppsägningstid
Uppsägning av löpande månadsdebitering:
Medlemskapet kostar 699 kr/mån (debiteras månadsvis i förskott) och har efter 6 månader 3 månaders uppsägningstid. Dock skall medlemmen informera om uppsägning via mail.
Avtalet fortsätter löpa månadsvis tills kunden säger upp avtalet. 
Total Balans medlemskap ger fritt antal träningspass/månad.

Medlemskap går att frysa 1 tillfälle per 12 månader minst 2 veckor max 4 per frysning. Frysning räknas inte in i bindning/uppsägingsid.

 

Full Balans medlemskap* Bindningstid 12 mån
Medlemskapet kostar 599 kr/mån (debiteras månadsvis i förskott) och har 12 månaders bindningstid. Därefter löpande månadsdebitering. Avtalet fortsätter löpa månadsvis tills kunden säger upp avtalet. Avtalet sägas upp med 2 månaders uppsägningstid. 

Dock skall medlemmen informera om uppsägning via mail. Full Balans medlemskap ger fritt antal träningspass/månad.

Medlemskap går att frysa 1 tillfällen per 12 månader minst 2 veckor max 4 per frysning. Frysning räknas inte in i bindning/uppsägingsid.

 

Balans Flex medlemskap
Medlemskapet kostar 199 kr/mån + 89 kr/träningstillfälle och har ingen bindningstid (199 kr debiteras månadsvis i förskott) + 89 kr per träningstillfälle (debiteras dagen efter). Dock skall medlemmen informera om uppsägning på anläggningen.
Avtalet fortsätter löpa månadsvis tills kunden säger upp avtalet. Avtalet kan när som helst sägas upp 30 dagar innan nästkommande månadsdebitering sker, i annat fall sker debitering för nästkommande månad. Balans Flex medlemskap begränsar inte antalet träningspass/månad.

 

Total Balans STUDENT/SENIOR medlemskap
Uppsägning av löpande månadsdebitering:
Medlemskapet kostar 499 kr/mån (debiteras månadsvis i förskott) och har 6 måndades bindningstid. Dock skall medlemmen informera om uppsägning via mail.
Avtalet fortsätter löpa månadsvis tills kunden säger upp avtalet. Avtalet kan sägas upp med 3 månaders uppsägningstid.
Total Balans medlemskap ger fritt antal träningspass/månad.

Student: För att medlemskapet ska börja gälla behöver du maila in bild på giltig studentlegitimation till info@kajplatsbalans.se varje ny termin
Medlemskapet kan även köpas för dig som gått i pension.

 

Balans 10 gånger
Kostar 1599 kr och gäller för bokning av 10 klasser under en period av 6 månader.

 

Ny kund 10 dagar
Kostar 499 kr och gäller för fri tillgång till klasser under en period av 10 dagar.

 

Balans 1 gång
Kostar 199 kr och ger dig tillgång till en drop-in klass, gäller i 30 dagar

 

Ung Balans 1 gång
Kostar 150 kr och ger dig tillgång till en drop-in klass, gäller i 30 dagar

 

Balans Flex Företag Medlemskap
Gäller upp till 10 anställda:
Medlemskapet kostar 1000 kr/mån + 80 kr/träningstillfälle och har ingen bindningstid (debiteras månadsvis i förskott) + 80 kr per träningstillfälle (debiteras dagen efter). Dock skall medlemmen (avtalsansvarig på företaget) informera om uppsägning via mail.
Avtalet fortsätter löpa månadsvis tills kunden säger upp avtalet. Avtalet kan när som helst sägas upp 30 dagar innan nästkommande månadsdebitering sker, i annat fall sker debitering för nästkommande månad. Balans Flex Företag medlemskap 1000 kr/mån ( debiteras månadsvis i förskott) + 80 kr per träningstillfälle (debiteras dagen efter) Balans Flex Företag medlemskap begränsar inte antalet träningspass/månad. Företag med fler än 10 anställda erbjuds Balans Flex medlemskap efter individuell offert.Enskild undervisning

Personlig träning (PT), Musikundervisning
Vid köp av Personlig träning betalar du för ett eller flera PT-pass samtidigt. Du bokar tid/tider med din instruktör/lärare före köp. Hela summan debiteras direkt och du utnyttjar dina bokade tider på avsatt tid. Skall utnyttjas inom 6 månader från köp.

 

5.     Avstängning vid utebliven betalning:

Om betalning ej sker enligt avtalade betalningsvillkor kommer medlemmen att stängas av från träning till betalning sker.

 

6.     Prisändringar

Kajplats Balans äger rätt att justera priser per debiteringstillfälle. I samband med att avtalet övergår till ett löpande tillsvidare avtal så justeras priset till då gällande prislista.

 

7.     Betalning vid månadsvis betalning

Betalning av månadsavgifter sker via konto/kreditkort och löpande i förskott, vid månadsdebitering är förfallodagen den dag avtalet tecknandes varje månad.
Undantaget om den dagen infaller på en helgdag då betalning kommer att belasta kortet närmaste bankdag innan förfallodagen.
Om medel saknas på Medlemmens konto/kreditkort dagen för överföring/debitering, skickar Kajplats Balans en påminnelsefaktura på till betalning förfallen månadsavgift. Betalas ej påminnelsefakturan inom den angivna betalningsfristen så skickar Kajplats Balans skulden till inkasso. Kajplats Balans har rätt att debitera Medlemmen faktureringsavgift och påminnelseavgift. Medlemmen har uppfyllt sin betalningsskyldighet när i påminnelsefakturan angivet belopp har kommit in på Kajplats Balans konto. Om Kajplats Balans inte erhåller betalning senast på förfallodagen för påminnelsefakturan så har Kajplats Balans rätt att debitera dröjsmålsränta enligt räntelagen och, i förekommande fall, kostnader för inkasso.

 

8.    Upphörande av medlemskap vid särskilda omständigheter

Medlemskapen på Kajplats Balans har ingen bindningstid* (*Förutom Full Balans). Dock skall medlemmen informera om uppsägning på anläggningen och i vissa fall mail (se respektive medlemskapstyp).
Avtalet fortsätter löpa månadsvis tills kunden säger upp avtalet. Avtalet kan när som helst sägas upp 20 dagar innan nästkommande månadsdebitering sker, i annat fall sker debitering för nästkommande månad.

 

9.    Ändring av kundens personuppgifter

Kunden skall omgående underrätta Kajplats Balans om ändring av personfakta som namn, adress, telefonnummer eller e-mailadress.
Kajplats Balans ansvarar inte för de fall där eventuell betalningspåminnelse eller information inte når kunden på den av kunden aktuella angivna adressen.

 

10.    Ansvar för kundens ägodelar och olycksfall

Kajplats Balans ansvarar inte för förluster på grund av stöld, inbrott eller av annan anledning för skador på kundens eller andra besökares tillhörigheter.
Kajplats Balans ansvarar inte för personskador som förorsakats kund på grund av olycksfall eller till följd av annan besökares agerande eller brist därpå.

 

11.     Praktiska ändringar

Kajplats Balans förbehåller sig rätten att ändra scheman och antal pass/vecka. Säsongsmässiga förändringar av öppettider/schema annonseras via Kajplats Balans hemsida samt/eller sociala medier.

 

12.     Kundregister i databas

Alla kunder registreras i en databas. Genom godkännande av detta avtal godkänner kunden den registreringen. Kajplats Balans behandlar uppgifter om kunden för att kunna tillhandahålla och administrera kundsystem som kunden har samtyckt till. Kundens uppgifter behandlas i enlighet med personuppgiftslagen.

 

13.     Medgivande

Genom att jag, som undertecknande kund, godkänner villkoren medger jag att uttag får göras från angivet konto/kort på begäran av betalningsmottagaren Kajplats Balans för överföring till denne.

 

14.      Annan betalare

Om annan person eller företag som i avtalet påtagit sig betalningsansvar för kunden avbryter betalningar är kunden solidariskt betalningsansvarig.

 

 

 

Har du en fråga?


Maila: info@kajplatsbalans.se


Vi svarar  så fort vi kan.

YOGAstudio i Träslövsläge, Varberg

Yoga grund, Hatha, vinyasa, hot YOGA, ashtanga, global, yin, RESTORATIVE, space m yoga, iNSIDE FLOW, BARNYOGA, Tonårsyoga, senioryoga, sup-yoga, Yogagunga, flyyoga, Coaching, meditation


BUTIK med yogamattor, yogakläder och props

Kajplats Balans  Strandbackavägen 136  432 74 Träslövsläge


Kajplats balans finns inga kontanter

Innehar F-skatt SE800523332801