Villkor


STUDION VID HAVET I TRÄSLÖVSLÄGE HAR TYVÄRR STÄNGT

 Bryggyoga finns kvar sommar 2023

Kajplats Balans erbjuder en modern studio för yoga och holistisk träning i unik miljö.

Kajplats balans erbjuder träning året runt, total schemalagd undervisning 45 veckor med 1–3 klasser per dag. Våra klasser är övervägande 75 minuter, några få 60/90/120.

Utöver löpande schema erbjuder vi event och workshops med både befintliga instruktörer och gästlärare.

Vår- och hösttermin 15 veckor, sommarsäsong 10 veckor.

Uppehåll av ordinarie schema under sport, påsk, höst och jullov samt före och efter sommarsäsongen kan innebära ett schema med färre klasser samt rätt att hålla helt stängt max 7 oberoende veckor av ovan nämnda.

Våra Villkor för medlemskap

Våra Villkor för medlemskap

Träder i kraft 1-1 2022

 

Kajplats balans erbjuder träning året runt, total schemalagd undervisning 45 veckor med 1–3 klasser per dag. Våra klasser är övervägande 75 minuter, några få 60/90/120.

Utöver löpande schema erbjuder vi event och workshops med både befintliga instruktörer och gästlärare.

Vår- och hösttermin 15 veckor, sommarsäsong 10 veckor.

Uppehåll av ordinarie schema under sport, påsk, höst och jullov samt före och efter sommarsäsongen kan innebära ett schema med färre klasser samt rätt att hålla helt stängt max 7 oberoende veckor av ovan nämnda.

 

  1.    Allmänt

Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap på Kajplats Balans och mellan den fysiska personen eller juridiska (”Kunden”) som är namngiven i köpeavtalet, till vilket villkoren utgör en integrerad del. Avtalet är personligt och kan inte överlåtas på annan person/juridisk. Medlemskapet inkluderar deltagande i vårt utbud under schema/öppettider.

 

Minimiålder för tecknande av avtal/medlemskap är 18 år. För tränande som ej fyllt 18 år krävs att målsman tecknar medlems avtal samt har betalningsansvar för dennes räkning. Lägsta ålder för att träna hos oss är 14 år. Om du är mellan 14–16 år tränar man med målsman.

 

Undantag gäller kurser riktade till barn i yngre ålder. Gällande specifika barnklasser innebär begränsningen i ålder i stället satt till ett åldersspann angivet för respektive kurs. Det rekommenderas dock att föräldrar är kvar i Kajplats Balans lokaler under tiden som barnet vistas i studion.

 

Distansavtalslagen
Kajplats Balans följer distansavtalslagen vid köp via vår hemsida. Under förutsättning av att tjänsten/träningen inte påbörjats/aktiveras har kund rätt att under ångerfristen få tillbaka erlagt belopp för varor och tjänster. Inom 14 dagar från köptillfället (”ångerfristen”) har kund som är privatperson rätt att skriftligen meddela Kajplats Balans om han/hon ångrat sitt köp.

 

 

  Hälsotillstånd

Varje kund ansvarar själv för att hälsotillståndet är sådant att de utan risk kan delta i aktiviteter på Kajplats Balans. Kajplats Balans ansvarar inte för personskador som förorsakats kund på grund av olycksfall eller till följd av annan besökares agerande eller brist därpå.

 

  Trivselregler och hälsoföreskrifter

Identifikation skall kunna uppvisas för Kajplats Balans personal varje gång kunden besöker Kajplats Balans. Det åligger alla kunder att ta del av och följa gällande trivselregler. Kund skall följa de anvisningar avseende metoder och användning av utrustning som meddelats, skriftligen eller muntligen av Kajplats Balans personal.

 

  Avtalstid och uppsägning

Kajplats Balans erbjuder både medlemskap med och utan bindningstid. Medlemskapen utan bindningstid gäller tills vidare/löpande (betala per månad) tills kunden säger upp medlemskapet. Vid uppsägning är det 30 dagars uppsägningstid.

 

  Avbokning
Avbokning av träningstillfälle sker senast 4 timmar innan start. Vid ”no show” eller sen avbokning debiteras 80 kr.

 

Total Balans medlemskap *Bindningstid 6 mån, uppsägningstid 30 dgr
Medlemskapet kostar 699 kr/mån (debiteras månadsvis i förskott) och har 6 månaders bindningstid. Därefter löpande månadsdebitering. Avtalet fortsätter löpa månadsvis tills kunden säger upp avtalet. Avtalet skall sägas upp 30 dagar innan nästkommande månadsdebitering sker, i annat fall sker debitering för nästkommande månad. Notera att medlemskapet EJ tillåts avslutas under pågående vår- hösttermin även om bindningstiden är slut. Vi förbehåller oss rätt att debitera påbörjad termin till sitt slut. Medlemmen skall informera om uppsägning via mail.
Total Balans medlemskap ger fritt antal träningspass/månad. Möjlighet att lämna intresseanmälan till 4 klasser/vecka. Event/workshops kan ingå eller kräva tilläggsbetalning.

Medlemskap går att frysa 1 tillfälle per 12 månader minst 2 veckor max 4 per frysning. Frysning räknas inte in i bindning/uppsägningstid.

 

Full Balans medlemskap *Bindningstid 12 mån
Medlemskapet kostar 599 kr/mån (debiteras månadsvis i förskott) och har 12 månaders bindningstid. Därefter löpande månadsdebitering. Avtalet fortsätter löpa månadsvis tills kunden säger upp avtalet. Avtalet skall sägas upp 30 dagar innan nästkommande månadsdebitering sker, i annat fall sker debitering för nästkommande månad. Notera att medlemskapet EJ tillåts avslutas under pågående vår- hösttermin även om bindningstiden är slut. Vi förbehåller oss rätt att debitera påbörjad termin till sitt slut. Medlemmen skall informera om uppsägning via mail.

Full Balans medlemskap ger fritt antal träningspass/månad. Möjlighet att lämna intresseanmälan till 4 klasser/vecka. Event/workshops kan ingå eller kräva tilläggsbetalning.

Medlemskap går att frysa 1 tillfällen per 12 månader minst 2 veckor max 4 per frysning. Frysning räknas inte in i bindning/uppsägingsid.

 

Balans Flex medlemskap *Bindningstid 3 mån
Medlemskapet kostar 199 kr/mån + 89 kr/träningstillfälle och har 3 månaders bindningstid. Därefter löpande månadsdebitering. (199 kr debiteras månadsvis i förskott) + 89 kr per träningstillfälle (debiteras dagen efter).
Avtalet fortsätter löpa månadsvis tills kunden säger upp avtalet. Medlemmen skall informera om uppsägning via mail. Avtalet skall sägas upp 30 dagar innan nästkommande månadsdebitering sker, i annat fall sker debitering för nästkommande månad. Balans Flex medlemskap begränsar inte antalet träningspass/månad.

 

Total Balans STUDENT/SENIOR *Bindningstid 6mån, uppsägningstid 30dgr
Medlemskapet kostar 499 kr/mån (debiteras månadsvis i förskott) och har 6 månaders bindningstid. Därefter löpande månadsdebitering. Avtalet fortsätter löpa månadsvis tills kunden säger upp avtalet. Avtalet skall sägas upp 30 dagar innan nästkommande månadsdebitering sker, i annat fall sker debitering för nästkommande månad. Notera att medlemskapet EJ tillåts avslutas under pågående vår- hösttermin även om bindningstiden är slut. Vi förbehåller oss rätt att debitera påbörjad termin till sitt slut. Medlemmen skall informera om uppsägning via mail.
Total Balans medlemskap ger fritt antal träningspass/månad. Möjlighet att lämna intresseanmälan till 4 klasser/vecka. Event/workshops kräver tilläggsbetalning.

Medlemskap går att frysa 1 tillfälle per 12 månader minst 2 veckor max 4 per frysning. Frysning räknas inte in i bindning/uppsägningstid.

Student: För att medlemskapet ska börja gälla behöver du maila in bild på giltig studentlegitimation till info@kajplatsbalans.se varje ny termin
Medlemskapet kan även köpas för dig som gått i pension.

 

Balans 1 gång i veckan

Medlemskapet kostar 2250 kr och gäller för deltagande på 1 klass i 15 veckor under angiven termin (vår/höst). Medlemskap ger dig företräde att förboka en önskad klass i veckan om så önskas. Vid avbokning av förbokad klass ges tillgång att boka valfritt i schemat i mån av plats. Dock högst 1 tillfälle per vecka och 15 tillfällen. Efter terminens slut är kortet ogiltigt.

 

Balans 2 gånger i veckan

Medlemskapet kostar 3000 kr och gäller för deltagande på 2 klasser i 15 veckor under angiven termin (vår/höst). Medlemskap ger dig företräde att förboka 2 önskade klasser i veckan om så önskas. Vid avbokning av förbokad klass ges tillgång att boka valfritt i schemat i mån av plats. Dock högst 2 tillfällen per vecka och 30 tillfällen. Efter terminens slut är kortet ogiltigt.

 

Balans 3+ gånger i veckan

Medlemskapet kostar 3600kr och gäller för deltagande på upp till 4 klasser i veckan under 15 veckor (angiven termin vår/höst). Medlemskap ger dig företräde att förboka 3 önskade klasser i veckan om så önskas. Vid avbokning av förbokad klass ges tillgång att boka valfritt i schemat i mån av plats. Dock högst 4 tillfällen per vecka och 60 tillfällen. Efter terminens slut är kortet ogiltigt.

 

 

Balans 10 gånger
Engångskostnad 1799 kr och gäller för deltagande på 10 klasser under en period av 6 månader. Efter 6 månader är kortet ogiltigt.

 

Balans ute 10 ggr
Engångskostnad 1200 kr och gäller för deltagande på 10 utomhusklasser (bryggyoga/fästningsyoga eller av samma angiven karaktär) under en period av 10 veckor (studions aktuella sommarsäsong). Efter angiven period för sommaren är kortet ogiltigt.

 

Sommar Balans obegränsat

Engångskostnad 1899 kr för obegränsat deltagande i studions klasser under en period av 10 veckor (studions aktuella sommarsäsong). Event/workshops kan ingå eller kräva tilläggsbetalning. Efter angiven period för sommaren är kortet ogiltigt.

 

Ny kund 10 dagar
Kostar 499 kr och gäller för fri tillgång till klasser under en period av 10 dagar.

 

Balans 1 gång
Kostar 199 kr och ger dig tillgång till en drop-in klass, gäller i 30 dagar

 

Ung Balans 1 gång
Kostar 150 kr och ger dig tillgång till en drop-in klass, gäller i 30 dagar

 

Balans Flex Företag Medlemskap
Gäller upp till 10 anställda:
Medlemskapet kostar 1000 kr/mån + 89 kr/träningstillfälle och har ingen bindningstid (debiteras månadsvis i förskott) + 89 kr per träningstillfälle (debiteras dagen efter). Dock skall medlemmen (avtalsansvarig på företaget) informera om uppsägning via mail.
Avtalet fortsätter löpa månadsvis tills kunden säger upp avtalet. Avtalet kan när som helst sägas upp 30 dagar innan nästkommande månadsdebitering sker, i annat fall sker debitering för nästkommande månad. Balans Flex Företag medlemskap 1000 kr/mån (debiteras månadsvis i förskott) + 89 kr per träningstillfälle (debiteras dagen efter) Balans Flex Företag medlemskap begränsar inte antalet träningspass/månad. Företag med fler än 10 anställda erbjuds Balans Flex medlemskap efter individuell offert.

 

 

Enskild undervisning

Personlig träning (PT), Musikundervisning
Vid köp av Personlig träning betalar du för ett eller flera PT-pass samtidigt. Du bokar tid/tider med din instruktör/lärare före köp. Hela summan debiteras direkt och du utnyttjar dina bokade tider på avsatt tid. Skall utnyttjas inom 6 månader från köp.

 

    Avstängning vid utebliven betalning:

Om betalning ej sker enligt avtalade betalningsvillkor kommer medlemmen att stängas av från träning till betalning sker.

 

    Prisändringar

Kajplats Balans äger rätt att justera priser per debiteringstillfälle. I samband med att avtalet övergår till ett löpande tillsvidareavtal justeras priset till då gällande prislista.

 

    Betalning vid månadsvis betalning

Betalning av månadsavgifter sker via konto/kreditkort och löpande i förskott, vid månadsdebitering är förfallodagen den dag avtalet tecknandes varje månad.
Undantaget om den dagen infaller på en helgdag då betalning kommer att belasta kortet närmaste bankdag innan förfallodagen.
Om medel saknas på Medlemmens konto/kreditkort dagen för överföring/debitering, skickar Kajplats Balans en påminnelsefaktura på till betalning förfallen månadsavgift. Betalas ej påminnelsefakturan inom den angivna betalningsfristen så skickar Kajplats Balans skulden till inkasso. Kajplats Balans har rätt att debitera Medlemmen faktureringsavgift och påminnelseavgift. Medlemmen har uppfyllt sin betalningsskyldighet när i påminnelsefakturan angivet belopp har kommit in på Kajplats Balans konto. Om Kajplats Balans inte erhåller betalning senast på förfallodagen för påminnelsefakturan så har Kajplats Balans rätt att debitera dröjsmålsränta enligt räntelagen och, i förekommande fall, kostnader för inkasso.

 

 

  Ändring av kundens personuppgifter

Kunden skall omgående underrätta Kajplats Balans om ändring av personfakta som namn, adress, telefonnummer eller e-mailadress.
Kajplats Balans ansvarar inte för de fall där eventuell betalningspåminnelse eller information inte når kunden på den av kunden aktuella angivna adressen.

 


Kajplats Balans ansvarar inte för förluster på grund av stöld, inbrott eller av annan anledning för skador på kundens eller andra besökares tillhörigheter.

 

  Praktiska ändringar

Kajplats Balans förbehåller sig rätten att ändra scheman och antal pass/vecka. Säsongsmässiga förändringar av öppettider/schema annonseras via Kajplats Balans hemsida samt/eller sociala medier.

 

  Kundregister i databas

Alla kunder registreras i en databas. Genom godkännande av detta avtal godkänner kunden den registreringen. Kajplats Balans behandlar uppgifter om kunden för att kunna tillhandahålla och administrera kundsystem som kunden har samtyckt till. Kundens uppgifter behandlas i enlighet med personuppgiftslagen.

 

   Medgivande

Genom att jag, som undertecknande kund, godkänner villkoren medger jag att uttag får göras från angivet konto/kort på begäran av betalningsmottagaren Kajplats Balans för överföring till denne.

 

   Annan betalare

Om annan person eller företag som i avtalet påtagit sig betalningsansvar för kunden avbryter betalningar är kunden solidariskt betalningsansvarig.